Verkeerstekens en -regels

Kinderen pikken sommige verkeerstermen snel op vanuit hun omgeving, andere termen zijn moeilijker omdat ze bijvoorbeeld niet in de (school)omgeving voorkomen. Het is belangrijk om begrippen als rijbaan, berm, bushalte, fietssuggestiestrook, parkeerstrook in de eerste graad aan te bieden, want vroeg of laat komen de kinderen er toch mee in aanraking. Ze moeten vooral weten hoe ze zich er veilig moeten gedragen.

Lesfiche

In deze tweede les binnen de leerlijn van de Verkeerstoets Brons leren de leerlingen hoe ze zich veilig moeten gedragen aan verkeerslichten of wegmarkeringen.