Dode hoek

Kinderen moeten leren dat ze als voetganger niet altijd gezien worden door een bestuurder van een groot voertuig (bv. als oogcontact maken niet mogelijk is of de bestuurder afgeleid is). 

Lesfiche

In deze laatste les binnen de leerlijn van de Verkeerstoets Brons maken we de leerlingen bewust van de gevaren van de dode hoek. De les bouwt verder op de leerstof die aan bod kwam in het thema Zien en gezien worden.