Zien & gezien worden

Zichtbaarheid in het verkeer is levensbelangrijk, dat leren kinderen via Helm Op Fluo Top of andere fluoacties. 

Lesfiche

In deze les leren de kinderen het verschil tussen reflecterend en fluorescerend materiaal en het belang van oogcontact met andere bestuurders in het verkeer.